top of page

Základní umělecké školy

vzdělávací programy

Výtvarný workshop

Žáci měli možnost vyzkoušet nové techniky tvorby, které se v rámci výuky školy netvoří.

ZUŠ Vimperk

ZUŠ open

V rámci projektového dne došlo k provázání spolupráce dětí, rodičů a školy. Veřejnost byla seznámena s prací, kterou odvádí děti na základní umělecké škole. Všichni si měli možnost vyzkoušet různé výtvarné techniky a nechat se inspirovat.

ZUŠ Stachy

Klavírní setkání

Cílem bylo vzájemné poznání, výměna zkušeností, inspirace, hledání nového notového materiálu, motivace k další hře a pokroku. Přínosné bylo i umožnění vystoupení méně talentovaným žákům, kteří tak zažili úspěch a ocenění na větším pódiu.

ZUŠ Vimperk

Předvánoční koncert dechového orchestru

Součástí koncertu byl i workshop poznáváme dechové nástroje.

ZUŠ Vimperk

bottom of page