top of page

Základní školy

vzdělávací programy

Věda nás baví

Cílem tohoto programu je zajištění tematického programu/náplně projektových dnů pro ZŠ na dohodnuté téma. Možno pokrýt několik oblastí. Ideálně pro 1. stupeň, popř. nižší ročníky 2. stupně (6.-7. tř), v případě domluvy i plošně.

Více informací najdete zde.

Sladovna Písek, O.P.S.

K interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.

Více informací najdete zde.

Ready2Help

Do cílové skupiny patří všichni, kdo mají o první pomoc zájem a také chuť se něčemu novému a potřebnému naučit. 

Více informací najdete zde.

Listování Lukáše Hejlíka

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. 

Více informací najdete zde.

Edukační programy s mikroskopy

Edukační programy s mikroskopovou technikou nabízejí dětem možnost vyzkoušet si pozorování mikrosvěta optickou technikou (binokulární mikroskopy, digitální mikroskopy, lupy a stereolupy) a s možností pořízení si vlastní fotografie a videodokumentace, které zůstávají na školách/školkách. 

Více informací najdete zde.

Staň se vodním záchranářem

Jednodenní aktivita určená pro ZŠ s cílem naučit žáky základům zdravovědy, poskytování vodní záchrany a dalších činnostech krizových situacích.

Více informací najdete zde.

Páteční odpoledne s angličtinou

V dopoledních hodinách navštívil žáky 1. a 2. stupně rodilý mluvčí angličtiny.  Představil jim USA svýma očima a vedl s nimi debatu o různých otázkách, které děti zajímaly. 

Portus Prachatice, O.P.S.

Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Zohledňuje se pouze věkové složení, případně specifika daná např. sociálními nebo jinými faktory. Patří sem programy pro větší počet osob (třída či menší sociální skupina).

Více informací najdete zde.

Techmania Science Center

Stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D planetárium, programy v dílnách a laboratořích, krátké filmy promítané na obří interaktivní globus nebo zábavné vědecké show.

Více informací najdete zde.

Setkání se spisovateli

Zdeňka Študlarová

Michaela Fišarová

Spisovatelé představili během přednášky svou tvorbu. Žáci se dozvěděli, jak vzniká kniha. Byli vtaženi do příběhu a motivováni k jejich přečtení. Program zvýšil jejich zájem o čtení knih. 

Hodiny Kódu

Základy programování pro žáky ZŠ.

 

Více informací najdete zde.

bottom of page