top of page

Mateřské školy

vzdělávací programy

Věda nás baví

Vědecké programy pro děti, na kterých se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Více informací najdete zde.

Sladovna Písek, O.P.S.

K interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.

Více informací najdete zde.

Český nadační fond pro Vydru

Přímý kontakt se živým zvířetem vzbuzuje nadšení a zájem dětí a žáků o nové informace a umožňuje přijímání nových poznatků prostřednictvím více smyslů. Díky tomu si děti nové poznatky lépe zapamatují. 

Více informací najdete zde.

Edukační programy s mikroskopy

Edukační programy s mikroskopovou technikou nabízejí dětem možnost vyzkoušet si pozorování mikrosvěta optickou technikou (binokulární mikroskopy, digitální mikroskopy, lupy a stereolupy) a s možností pořízení si vlastní fotografie a videodokumentace, které zůstávají na školách/školkách. 

Více informací najdete zde.

Zdraví dětem

Vzdělávací kurzy jsou přizpůsobené věku dětí. Výuka probíhá formou pohádkových příběhů, kde se kombinují různé druhy výuky tak, aby se udržela dětská pozornost. V programech je zakomponována prevence bezpečnosti tak, aby byla přirozenou součástí všech příběhů a odpovídala věku dětí, žáků, studentů.

Více informací najdete zde.

Listování Lukáše Hejlíka

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. 

Více informací najdete zde.

Výukové programy SEV Horská Kvilda

Ekologická výchova v NP Šumava je realizována ve čtyřech střediscích. Vimperk a Kašperské Hory jsou určena pro programy hodinové až celodenní.
Do Stožce a Horské Kvildy mohou přijet děti až na týdenní výukové programy.

Více informací najdete zde.

Netradiční tkalcovna na vlně

Tradiční a ruční řemeslo je nedílnou součástí naší národní kultury a historie. Naším cílem je tyto tradice oživit a zachovat je i pro budoucí generace.

Více informací najdete zde.

Setkání se spisovateli

Zdeňka Študlarová

Michaela Fišarová

Spisovatelé představili během přednášky svou tvorbu. Žáci se dozvěděli, jak vzniká kniha. Byli vtaženi do příběhu a motivováni k jejich přečtení. Program zvýšil jejich zájem o čtení knih. 

bottom of page