top of page

Ostatní 

vzdělávání

Pro veřejnost

Burza škol ve Vimperku

Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem. Celkem 26 středních škol z Jihočeského kraje se prezentovalo před žáky základních škol. 

Tajemství Karla Klostermanna

Přednáška s promítáním o odkazu Karla Klostermanna zprostředkovala mezigenerační vzdělávání a podpořila vztah k místu, kde žijeme.


Přednášející:

Ondřej Fibich

Zmizelá Šumava

Cílem přednášky bylo poskytnout posluchačům informace o historii Šumavy.


Přednášející:

Emil Kintzl

Pohodové putování transsibiřskou magistrálou

Z Moskvy až do Vladivostoku

 

Přednášející s projekcí o cestě po nejdelší železniční trati světa.


Přednášející:

RNDr. Vojtěch Žíla

Příběh vimperského knihtisku

Vyprávění o zrodu knihtisku ve Vimperku.


Přednášející:

Mgr. Roman Hajník

Beseda na téma Kyberšikana

Cílem akce bylo zajistit dětem, rodičům i široké veřejnosti informace o rizicích sociálních sítí, her a technologií obecně.


Přednášející: 

Ing. Petr Šmíd, DiS.

Nebe studánek

Cílem přednášky bylo poskytnout posluchačům informace o historii  a přehledu památek obcí Šumavy.


Přednášející:

Ondřej Fibich

Naučná pohádková stezka

Akce pro veřejnost, kde bylo cílem mezigenerační vzdělávání a seznámení se s významnými literárními postavami.

Příběhy zaniklých osad Šumavy 2

Cílem přednášky bylo poskytnout posluchačům informace o historii Šumavy.


Přednášející:

Emil Kintzl

Zdravá výživa pro děti

Hlavním přínosem byla možnost získat aktuální informace o zdravotní prevenci a výživě pro děti. Lektorka zdravým náhledem cílové skupině přinesla informace a udělala pořádek ve velké škále výživových směrů.


Přednášející:

PharmDr. Margit Slimáková

Příběhy zaniklých osad Šumavy

Cílem přednášky bylo poskytnout posluchačům informace o historii Šumavy.


Přednášející:

Emil Kintzl

Lesní chrám aneb pověsti stachovské

Přednášející provedl pověstmi ze Stach a okolí ze své sbírky pověstí.
 

Přednášející:

Ondřej Fibich

Spolupráce v diagnostice a terapii dětí Vojtovou metodou

Možnost získání základních informací v diagnostice poruch dětí a jejich odstraňování pomocí Vojtovy metody, včetně praktické ukázky.


Přednášející:

MUDr. M.Gregora,

PhDr. Mgr. R.Huneš,

Radka Koubová

Toulání za šumavskými sklárnami

Přednáška profesionálního průvodce Šumavou se věnovala jedné z nejatraktivnějších kapitol historie Šumavy – sklářství.


Přednášející:

Ing. Josef Pecka

Pro Pedagogy

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Vysvětlení příčin problémů nerovnosti, selektivity a segregace ve vzdělávání v rámci workshopu, vzájemné diskuse a sdílením zkušeností.


Přednášející:

PhDr. Alexandra Kiml

Podpora nadaných žáků v inkluzivní třídě

Interaktivní přednáška s využitím praktických ukázek prací žáků, příprav učitelů, videonahrávek z výuky nadaných a diskuse umožňující sdílení zkušeností.


Přednášející:

PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.

Poskytování první pomoci

Pro pedagogické pracovníky mateřských škol.

 

Pracovníci MŠ si mohli pomocí praktického nácviku vyzkoušet poskytování první pomoci pod odborným dohledem.


Přednášející:

Mgr. Jiřina Kuncová, Ready2Help

Výjezdní seminář a neformální setkání pracovníků školních jídelen

Exkurze do školní jídelny v Základní a Mateřské škole ve Lhenicích. Exkurze do školní jídelny v Základní škole ve Frymburku. Neformální diskuse, možnosti další spolupráce.

Změna financování regionálního školství 

Úvod do problematiky financování regionálního školství, Výkaznictví - za jednotlivé druhy výkazů, PHškoly - včetně výkazu P1c-01,PHmax - pro jednotlivé druhy výkazů.


Přednášející:

Ing. Václav Jelen,

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D., Mgr. Lenka Cahová,

Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová

Pokusy a pozorování bez laboratoře

Poskytnutí podnětů k badatelské činnosti předškoláků a mladších žáků. 


Přednášející:

Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová, Sc.

bottom of page