top of page

Základní umělecké školy

vzdělávací programy

Mezinárodní den tance

Pro diváky připravili žáci i jejich učitelé nevšední kulturní zážitek a zajistili propagaci kvality uměleckého vzdělávání v regionu směrem k veřejnosti.

Soustředění tanečních oborů

Spolupráce mladších a starších dětí v jednom kolektivu, rozšíření pohybových a tanečních dovedností, zasazení tance do kontextu doby a získání nových znalostí zábavnou formou, důraz na vlastní aktivitu, iniciativu, spolupráci a tvořivost dětí. 

Klavírní setkání

Cílem bylo vzájemné poznání, výměna zkušeností, inspirace, hledání nového notového materiálu, motivace k další hře a pokroku. Přínosné bylo i umožnění vystoupení méně talentovaným žákům, kteří tak zažili úspěch a ocenění na větším pódiu..

bottom of page