top of page

Mateřské školy

vzdělávací programy

Věda nás baví

Cílem tohoto programu je zajištění tematického programu/náplně projektových dnů pro ZŠ na dohodnuté téma. Možno pokrýt několik oblastí. Ideálně pro 1. stupeň, popř. nižší ročníky 2. stupně (6.-7. tř), v případě domluvy i plošně.

Více informací najdete zde.

Sladovna Písek, O.P.S.

K interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.

Více informací najdete zde.

Český nadační fond pro Vydru

Přímý kontakt se živým zvířetem vzbuzuje nadšení a zájem dětí a žáků o nové informace a umožňuje přijímání nových poznatků prostřednictvím více smyslů. Díky tomu si děti nové poznatky lépe zapamatují. 

Více informací najdete zde.

Listování Lukáše Hejlíka

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. 

Více informací najdete zde.

Výtvarná dílna

Prostřednictvím pohádkového příběhu "Barevné světy" jsou děti/žáci seznámeni s kombinovanými a netradičními výtvarnými technikami (dripping, prstová malba, malba netradičními materiály, muchláž, kresebné techniky, koláže a dekoláže, prostorová tvorba). 

Více informací najdete zde.

Edukační programy s mikroskopy

Edukační programy s mikroskopovou technikou nabízejí dětem možnost vyzkoušet si pozorování mikrosvěta optickou technikou (binokulární mikroskopy, digitální mikroskopy, lupy a stereolupy) a s možností pořízení si vlastní fotografie a videodokumentace, které zůstávají na školách/školkách. 

Více informací najdete zde.

Zdraví dětem

Vzdělávací kurzy jsou přizpůsobené věku dětí. Výuka probíhá formou pohádkových příběhů, kde se kombinují různé druhy výuky tak, aby se udržela dětská pozornost. V programech je zakomponována prevence bezpečnosti tak, aby byla přirozenou součástí všech příběhů a odpovídala věku dětí, žáků, studentů.

Více informací najdete zde.

Malá technická univerzita

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjí v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata MTU jsou zpracována tak, aby korespondovala se vzdělávacími cíli RVP (Rámcový vzdělávací program). 

Více informací najdete zde.

Mediální dílna

Seznámení s médii pomocí pohádkového příběhu (Jak šel mikrofon do světa, Jak se potkal mikrofon s kamerou aj.), v němž se děti naučí hravou formou média vnímat, rozklíčovat, co sdělují, rozpoznávat objektivní informace. 

Více informací najdete zde.

Hudební dílna

Tvorba hudebních improvizovaných hudeních nástrojů a práce s nimi. Skupinový orchestr. Ukázky ručně tvořených hudebních nástrojů - zejména různých ručně vytvořených bubnů, muzikofiletika (ukázky hudebního improvizátora a skladatele Václava Kořínka).

Více informací najdete zde.

Výukové programy SEV Horská Kvilda

Ekologická výchova v NP Šumava je realizována ve čtyřech střediscích. Vimperk a Kašperské Hory jsou určena pro programy hodinové až celodenní.
Do Stožce a Horské Kvildy mohou přijet děti až na týdenní výukové programy.

Více informací najdete zde.

Netradiční tkalcovna na vlně

Tradiční a ruční řemeslo je nedílnou součástí naší národní kultury a historie. Naším cílem je tyto tradice oživit a zachovat je i pro budoucí generace.

Více informací najdete zde.

Setkání se spisovateli

Zdeňka Študlarová

Michaela Fišarová

Spisovatelé představili během přednášky svou tvorbu. Žáci se dozvěděli, jak vzniká kniha. Byli vtaženi do příběhu a motivováni k jejich přečtení. Program zvýšil jejich zájem o čtení knih. 

Pracovní dílna

Seznámení s různorodým materiálem, strukturou, vlastnostmi a způsobem opracování (papír, dřevo, látka, recyklovatelné materiály). Využívá motivačně pohádkového příběhu "Materiály mluví" pod jehož vlivem děti vytvářejí výrobky prostřednictvím týmové práce. 

Více informací najdete zde.

Enviromentální dílna

Je polytechnicky zaměřena. Tvorba artefaktů z recyklovatelných materiálů, hry v přírodě spojené s poznáváním a ochranou přírody, vytvářením přírodních chodníků, koberců, práce z přírodnin. Tvorba zahrady.

Více informací najdete zde.

bottom of page