top of page

Ostatní 

vzdělávání

Virtuální svět

Virtuální svět, ve kterém Vám bude vyprávět o moderních technologiích ve vztahu k dětem, nebezpečí sociálních sítí (Facebook, Instagram), používání smartphonů a hraní počítačových her.

Přednášející: 

Ing. Petr Šmíd, DiS

Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme

Neučíme dítě rozhodovat se  a nudíme ho.

• Snižujeme jeho autoritu.

• Ničíme v dítěti zdravou touhu.

• posilujeme nezodpovědnost, lhostejnost a nemohoucnost.

Desatero komunikace aneb 10 zákonů výchovy.

Přednášející:

Dr. Lidmila Pekařová

Podpora nadaných žáků v inkluzivní třídě

Interaktivní přednáška s využitím praktických ukázek prací žáků, příprav učitelů, videonahrávek z výuky nadaných a diskuse umožňující sdílení zkušeností.


Přednášející:

PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.

Agrese a agresivita dětí a mládeže

Pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradenství.

Přednášející:

Mgr. Zdeněk Martínek

Zdravé mlsání

Proč je čokoláda zdravá? Co obsahuje zdravá čokoláda a jak ji vybrat? Historie výroby a konzumace čokolády, jak se pěstovaly a pěstují kakaové boby.


Přednášející:

Marcela Krčálová

Zážitková pedagogika v praxi

Aneb spolupráce v oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání ( výjezdní vzdělávací seminář).

Výměna zkušeností PVČ a externistů.

Bez přednášejícího.

Sexuální predátor

Proč někomu vlastně ubližuje? A dělá to fakt jako ty v tom dokumentu „V SÍTI“? A kdo to vlastně je? Seminář určený pro pedagogy, sociální pracovníky, širokou odbornou veřejnost.


Přednášející: 

Ing. Petr Šmíd, DiS.

Upeč třeba chleba

Workshopy pro rodiny s dětmi. Od poznávání druhů obilí, přes mletí mouky, rozdělání kvásku, hnětení…

Bez přednášejícího

Letem světem s uměním

Cestovatelské povídání s hudbou, tancem a žonglováním. Pro dospělé i děti…

Přednášející:

Ondřej Landa

Tradiční lidové zvyklosti 

Worskhop pro rodiče, děti, veřejnost. Havelské posvícení a pečení hnětýnek. Tvořivá dílna s lektorkou Růženou Vincikovou.


Přednášející:

Růžena Vinciková

Den plný her

Ve spolupráci s  DDM Prachatice uspořádaný den plný her pro MŠ, ZŠ a veřejnost.

Burza škol v Prachaticích

Počet vystavovatelů: 34 středních škol a středních odborných učilišť, 1 firma.

Výjezdní seminář a neformální setkání pracovníků školních jídelen

Exkurze do školní jídelny v Základní a Mateřské škole ve Lhenicích. Exkurze do školní jídelny v Základní škole ve Frymburku.

Neformální diskuse, možnosti další spolupráce.

Zentangle – antistresové kreslení 

Kreslit metodou Zentangle se může naučit každý, nevadí, že nemáte předchozí umělecké zkušenosti. Dokonce není vůbec potřeba umět kreslit, protože tato technika vás to naučí.


Přednášející:

Marie Tvrdíková

Prvky metody Hejného ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Seznámení se s některými prostředími při hodině matematiky dle výuky profesora Milana Hejného (např. Děda Lesoň, autobus, pavučiny a další).


Přednášející:

Mgr. Monika Jandová

Změna financování regionálního školství

Úvod do problematiky financování regionálního školství,  Výkaznictví - za jednotlivé druhy výkazů,  PHškoly - včetně výkazu P1c-01,PHmax - pro jednotlivé druhy výkazů.


Přednášející:

Ing. Václav Jelen,

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D., Mgr. Lenka Cahová,

Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová

První pomoc v praxi pro pracovníky MŠ

Poskytnout první pomoc při náhlém ohrožení lidského života nebo postižení zdraví člověka je v rámci svých schopností, dovedností a sil povinen poskytnout každý občan České republiky, a to za předpokladu, že to neohrozí jeho zdraví nebo život.


Přednášející:

Zasadilová Klára

Setkání pracovníků DDM Jihočeského kraje

Setkání pracovníků DDM Jihočeského kraje 

bottom of page